• 28/11/2018

    Cảnh báo đối với quy định thực thi của EU

    Ngày 15/5/2018 Văn phòng TBT Việt Nam đã gửi công văn số 66/TBT-TBHĐ về việc cảnh báo đối với quy định về thực thi của EU về việc biểu thị tên nước xuất xứ của thành phần chính của thực phẩm cho tất cả Mạng lưới TBT Việt Nam

Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn