• 5
  28/11/2018

  Những quy định tại thông tư sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN

  Ngày 06/6/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN Thông tư Ban hành Sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự (có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2018).

 • 4
  28/11/2018

  Kết quả triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh

  Thực hiện Văn bản số 422/TĐC-TCCL ngày 22/02/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc Kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 (GTCLQG) và Kế hoạch số 1798/KH-UBND ngày 07/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai dự án Nâng cao Năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Ninh Thuận năm 2018.

 • 3
  25/10/2018

  Kết quả kiểm tra Nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  Công tác kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu giúp tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực TC-Đ-CL nói chung và trong hoạt động kinh doanh xăng dầu nói riêng, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người tiêu dùng.

 • 2
  25/10/2018

  Kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 20/01

  Hàng năm Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam. Năm nay Ngành Đo lường tổ chức tuyên truyền nhân kỷ niệm ngày đo lường Việt Nam 20/01 với Slogan “Hoạt động đo lường góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn”.

 • 1
  25/10/2018

  Kết quả thử nghiệm chất lượng xăng sinh học E5 RON92

  Kể từ ngày 01/01/2018, chỉ cho phép sản xuất, kinh doanh xăng E5 RON92 và xăng khoáng RON95 nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng, giảm dần sự lệ thuộc vào xăng khoáng, cải thiện môi trường, đồng thời thực hiện tốt các cam kết của Chính phủ Việt nam với quốc tế về giảm khí thải nhà kính.

Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn