Quyết định về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản công của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận
Ngày 15/7/2020, Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận đã ký ban hành Quyết định số 107/QĐ-CTĐC về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản công của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận
- Quyết định số 107/QĐ-CTĐC  XEM TẠI ĐÂY
- Quy chế chi tiêu nội bộ  XEM TẠI ĐÂY

Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn