Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý 4/2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận
Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý 4/2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận
- Quyết định công khai  XEM TAI ĐÂY
- Biểu công khai XEM TAI ĐÂY
Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn