Công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 (đợt 1) của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận
Công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 (đợt 1) của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận
-Quyết định công khai  XEM TAI ĐÂY
- Biểu công khai XEM TAI ĐÂY
Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn