Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán và số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận
Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán và số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận

-Quyết định công khai  XEM TẠI ĐÂY
- Biểu mẫu 03 XEM TẠI ĐÂY
- Biểu mẫu 04 XEM TẠI ĐÂY

Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn