Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý 2/2020 và 6 tháng đầu năm 2020 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận
Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý 2/2020 và 6 tháng đầu năm 2020 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận
-Quyết định công khai  XEM TẠI ĐÂY
- Biểu mẫu 03 - Quý 2 XEM TẠI ĐÂY
- Biểu mẫu 03 - 6 tháng đầu năm XEM TẠI ĐÂY


Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn