Công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 (đợt 2)
Quyết định số 23/QĐ-CTĐC ngày 26/01/2021
Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 (đợt 2)
Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn