Thông tư số 13/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 Ban hành Quy chuẩn quốc gia thép làm cốt bê tông
Thông tư số 13/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 Ban hành Quy chuẩn quốc gia thép làm cốt bê tông
THONG TU 13.2019 BO KHCN BAN HANH QUY CHUAN 7-2019 VE THEP LAM COT BE TONG.pdf
Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn