• 1
    27/11/2018

    Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2018

     Vào ngày 14/10/1946 tại Luân Đôn, các đại biểu đến từ 25 quốc gia đã quyết định tạo ra một tổ chức quốc tế để tạo điều kiện thống nhất về tiêu chuẩn trên toàn thế giới. Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế được thành lập một năm sau đó

Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn