Tập san chuyên đề Năng suất Chất lượng năm 2022

Nhằm để tuyên truyền, giới thiệu về Chương trình quốc gia, chính sách của tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; phổ biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm cải tiến năng suất, đổi mới sáng tạo và áp dụng phương pháp quản trị doanh nghiệp phù hợp với những thay đổi trong bối cảnh cách mạng 4.0, triển khai các giải pháp đồng bộ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Việc đẩy mạnh thông tin truyền thông về năng suất chất lượng sẽ góp phần giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về vai trò của việc nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng diễn ra gay gắt.
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Ninh Thuận phát hành Tập san Chuyên đề Năng suất Chất lượng theo Giấy phép xuất bản số 37/GP-STTTT do Sở TTT&TT Ninh Thuận cấp ngày 23/12/2022.
Nội dung của Tập San 
Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn