Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2024
Quyết định của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Ninh Thuận Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2024
Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn