Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận
Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận
-Quyết định công khai  XEM TẠI ĐÂY
- Biểu mẫu 02 XEM TẠI ĐÂY


Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn