Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý 3/2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận
Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý 3/2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận.
- Quyết định công khai (Xem tại đây)
- Mẫu 03 (Xem tại đây)
Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn