Tăng cường công tác kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng hàng hóa trước Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đối với hàng đóng gói sẵn
Võ Đức Chính - Phòng Quản lý đo lường

Hàng đóng gói sẵn (HĐGS) là loại hàng hóa mà trong quá trình đóng gói không có sự chứng kiến của khách hàng, luôn gắn liền với đời sống của người dân; là hàng hóa phải có sự quản lý của nhà nước theo Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn; Nhằm chống gian lận về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hoá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá đối với HĐGS trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; đảm bảo đo lường, chất lượng nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-TĐC ngày 08/01/2021 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kế hoạch kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá trước Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và Quyết định số 185/QĐ-SKHCN ngày 10/12/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2021; Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận (Chi cục) đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-CTĐC ngày 19/01/2021 về việc kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với HĐGS. Qua đó, từ ngày 25/01/2021 đến ngày 05/02/2021 đã tiến hành kiểm tra tại 20 cơ sở sản xuất, kinh doanh HĐGS. Kết quả cụ thể như sau: 

- Về đo lường:

Kiểm tra đo lường thực tế lượng của HĐGS tại 20 cơ sở sản xuất, kinh doanh với 20 lô Hàng đóng gói sẵn, kết quả: tất cả đều đạt yêu cầu về đo lường.

- Về tiêu chuẩn, chất lượng và nhãn hàng hóa:

+ Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh HĐGS có thể hiện nội dung ghi nhãn hàng hóa đúng quy định.

+ Kiểm tra hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Tại thời điểm kiểm tra, các cơ sở sản xuất, kinh doanh HĐGS thực hiện tốt việc lưu hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, hàng hóa đầy đủ và thể hiện dấu hợp quy “CR” trên hàng hóa theo quy định.

Qua đợt kiểm tra nhận thấy các cơ sở được kiểm tra đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh HĐGS. Thông qua công tác kiểm tra nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh HĐGS biết và thực hiện. Góp phần đảm bảo đo lường, chất lượng nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng./.
Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn