Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021
Quyết định số 129/QĐ-CTĐC ngày 12/7/2021
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021
Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn