Công bố công khai bổ sung dự toán chi NSNN năm 2022 - Kinh phí trang thiết bị phục vụ Hội trường
Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán chi NSNN năm 2022 - Kinh phí trang thiết bị phục vụ Hội trường
Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn