Kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 20/01
Hàng năm Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam. Năm nay Ngành Đo lường tổ chức tuyên truyền nhân kỷ niệm ngày đo lường Việt Nam 20/01 với Slogan “Hoạt động đo lường góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Cách đây 68 năm ngày 20/01/1950 giữa lúc cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta còn đang trong giai đoạn gay go ác liệt nhất, ngày 20/01/1950  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 08/SL Ban hành đơn vị đo lường hợp Pháp. Trong đó qui định thống nhất đo lường nước ta theo hệ mét (Là hệ đo lường khoa học và tiên tiến nhất thế giới lúc bấy giờ). Sắc lệnh 08/SL là một trong những văn bản pháp luật quản lý khoa học kỹ thuật đầu tiên của chính quyền Cách mạng nước ta thời bấy giờ được Bác Hồ xem xét và ký ban hành. Sự ra đời của Sắc lệnh thể hiện sự quan tâm và tầm nhìn sáng suốt của Bác Hồ đối với lĩnh vực khoa học kỹ thuật chuyên ngành nhưng lại liên quan đến tất cả mọi ngành khoa học kỹ thuật và đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và đời sống. 

Ngày 11/11/2011 Luật Đo lường ra đời thay thế Pháp lệnh Đo lường năm 1999. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) thường xuyên  hướng dẫn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường để đưa Luật đo lường đi vào cuộc sống.

Hàng năm Chi cục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam. Năm 2018 Thực hiện Công văn số 3367/TĐC-ĐL ngày 15/12/2017 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam (20/01) Chi cục đã gửi Công văn đề nghị Quý đơn vị treo khẩu hiệu (Băng rôn) tại trụ sở làm việc, các cửa hàng xăng dầu, các siêu thị và các Chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm ngày đo lường Việt Nam 20/01/2016 với nội dung “Hoạt động đo lường góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Qua đó nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đo lường. Đảm bảo thống nhất và tính chính xác, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích người tiêu dùng.

Nguyễn Văn Hoá – Chi cục phó Chi cục TC-ĐL-CL

Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn