Phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo về công cụ cải tiến chất lượng, công cụ năng suất hỗ trợ phát triển bền vững và thân thiện môi trường (Năng suất xanh)
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo về công cụ cải tiến chất lượng, công cụ năng suất hỗ trợ phát triển bền vững và thân thiện môi trường (Năng suất xanh)  
Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn