Kết quả triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Văn bản số 422/TĐC-TCCL ngày 22/02/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc Kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 (GTCLQG) và Kế hoạch số 1798/KH-UBND ngày 07/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai dự án Nâng cao Năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Ninh Thuận năm 2018.
Trong năm, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 03 Doanh nghiệp tham gia GTCLQG. Ngày 10/8/2018, Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng Quốc gia tỉnh Ninh Thuận tiến hành họp để xem xét, đánh giá xét tuyển báo cáo hồ sơ tham dự GTCLQG thông qua kết quả đánh giá tại chỗ của nhóm Chuyên gia đánh giá đối với các vấn đề cần làm rõ trong từng tiêu chí của báo cáo tham dự đã đưa ra; Ý kiến thống nhất cho điểm từng tiêu chí của báo cáo tự đánh giá sau khi đã xem xét kết quả đánh giá tại chỗ. Trên cơ sở những số liệu và bằng chứng thực tế thu thập được qua cuộc đánh giá tại công ty, Hội đồng đã thảo luận và xem xét các vấn đề được bổ sung trong từng tiêu chí, Hội đồng đã thống nhất đánh giá và cho điểm theo 07 tiêu chí GTCLQG cho 03 Công ty tham dự với số điểm khá cao.

Kết quả, đã hoàn tất hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2018 gửi Hội đồng Quốc gia xem xét và đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho 03 doanh nghiệp: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố, Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận.
Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn