Bộ tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ
Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố ban hành bộ tiêu chuẩn TCVN về Nông nghiệp hữu cơ (NNHC) theo Quyết định số 3883/QĐ-BKHCN và Quyết định số 3879/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Đây là bộ tiêu chuẩn đầu tiên dành riêng cho sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến và ghi nhãn sản phẩm NNHC và yêu cầu đối với tổ chức đánh giá, chứng nhận hệ thống sản xuất và chế biến sản phẩm hữu cơ.

Việc xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia về NNHC được thực hiện trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn nước của các nước có nền NNHC phát triển như Mỹ, EU, Nhật và các nước trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Trung Quốc. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để bà con nông dân thực hành NNHC và căn cứ vào đó, các cơ quan chức năng có thể kiểm tra, kiểm soát việc sản xuất và kinh doanh các mặt hàng hữu cơ trong thời gian tới. Việc ban hành bộ tiêu chuẩn Việt Nam về NNHC hài hòa với quốc tế là rất cần thiết cho mọi thành phần tham gia. Bộ tiêu chuẩn sẽ đóng góp một vai trò quan trọng cho nền sản xuất và kinh doanh NNHC ổn định, bền vững.

Bộ tiêu chuẩn này gồm các Tiêu chuẩn quốc gia:

1. TCVN 11041-1:2017 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp.

2. TCVN 11041-2:2017 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 2: Trồng trọt hữu cơ.

3. TCVN 11041-3:2017 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ.

4. TCVN 12134:2017 Nông nghiệp hữu cơ - Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận.

Các tiêu chuẩn này đều nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất nông nghiệp nói chung, sản xuất hữu cơ nói riêng, góp phần tăng giá trị sản phẩm, tăng chất lượng sản phẩm, hàng lưu thông trong nước và xuất khẩu, phù hợp với mục tiêu của Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

Bộ tiêu chuẩn này có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2017.

Lê Vũ Như Ý – Chi cục TC-ĐL-CL

Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn