Tập huấn kiến thức chung hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho 07 huyện, thành phố năm 2018
Thực hiện Kế hoạch 691/KH-UBND ngày 21/02/2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kế hoạch triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Hóa - Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
phát biểu khai mạc tập huấn tại huyện Ninh Hải

Từ ngày 01/8 – 09/8/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân 07 huyện, thành phố tổ chức 07 lớp tập huấn nhận kiến thức chung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho Ban chỉ đạo, thư ký, cán bộ, công chức thực hiện áp dụng ISO của các xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thành phố.

Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên đã giúp cho học viên nắm bắt được các vấn đề cụ thể của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; lợi ích của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong việc áp dụng ISO của đơn vị. Thông qua buổi tập huấn một lần nữa nhắc nhở cho các xã, phường đã công bố phải thực hiện các công việc đối với việc duy trì, cải tiến hàng năm như: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; thường xuyên rà soát, cập nhật văn bản pháp luật mới ban hành; tổ chức đánh giá nội bộ; họp xem xét của lãnh đạo.

Bên cạnh đó, tại lớp tập huấn còn giới thiệu để các học viên tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản mới TCVN ISO 9001:2015 bao gồm các vấn đề như: Tiến trình và cơ sở pháp lý đưa Hệ thống quản lý chất lượng vào áp dụng tại các cơ quan hành chính Nhà nước; Phân tích các yêu cầu và những thay đổi giữa hai phiên bản TCVN ISO 9001:2008 và  TCVN ISO 9001:2015. Theo đó các cơ quan HCNN căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng và chuyển đổi sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí.

Nguyễn Quốc Thế Hiển – Phòng QLCLTin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn