Hỗ trợ doanh nghiệp Ninh Thuận nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TC ĐL CL), thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất, kinh doanh, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ thông qua các lĩnh vực hoạt động như: xúc tiến thương mại và đầu tư, phát triển bền vững, kỹ thuật công nghệ và thiết bị, chứng nhận sản phẩm, năng suất và chất lượng,…

Với mục tiêu hỗ trợ Doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững thông qua việc áp dụng các hệ thống quản lý và các công cụ cải tiến tiên tiến, SMEDEC 2 được Tổng cục TC ĐL CL giao chủ trì thực hiện tại khu vực phía Nam các nhiệm vụ thuộc Dự án 2 theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" (Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ) mà tỉnh Ninh Thuận cũng là địa bàn được thừa hưởng từ nguồn hỗ trợ này.

Nhằm tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá. Thông qua hỗ trợ về khoa học và công nghệ nhằm nâng cao nhận thức, năng lực cạnh tranh của các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng,... để góp phần nâng cao chất lượng, năng lực sản xuất, tạo sản phẩm mới để chiếm lĩnh thị trường nội địa, đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường khu vực và thế giới, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngày 29/01/2019, tại văn phòng Chi cục TC ĐL CL Ninh Thuận (Chi cục) có buổi làm việc giữa lãnh đạo Chi cục và lãnh đạo SMEDEC 2 và các bộ phận chuyên môn có liên quan. Sau khi trao đổi và nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thông qua khảo sát tại một số doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Hai bên đã đi đến thống nhất sẽ hỗ trợ một số chuyên đề thông qua một số lớp tập huấn về hướng dẫn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý: ISO 14000, ISO 22000, ISO 45000, HACCP; Áp dụng Công cụ cải tiến năng suất chất lượng: Kiểm soát chi phí dòng nguyên liệu (MFCA), 5S, Đánh giá hiệu quả công việc (Word sampling), Bố trí mặt bằng (Lay out), Năng suất xanh (Green Productivity), Bảy lãng phí, Nghiên cứu thời gian (Time study); Áp dụng công cụ TWI (nhóm huấn luyện hay còn gọi là vai trò quản lý, giám sát đội nhóm),…

Ngày 13/3/2019 Chi cục TC ĐL CL đã gửi văn bản đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia và được phản hồi tích cực từ Công ty Công ty TNHH XD-TM và SX Nam Thành Ninh Thuận, Công ty Cổ phần dệt may Quảng Phú, Công ty Cổ phần giống cây trồng Nha Hố và Công ty Cổ phần xây dựng Ninh Thuận (các lớp tập huấn này sẽ thực hiện kễ từ Quý II năm 2019).

Điều đáng nói ở đây là các lớp tập huấn trên sẽ được SMEDEC 2 triển khai hoàn toàn miễn phí, điều mà trước đây các doanh nghiệp phải hợp đồng với các đơn vị tư vấn, đơn vị chứng nhận để thực hiện (với số tiền khá lớn) khi muốn đưa các sản phẩm của đơn vị mình xuất khẩu ra thị trường khu vực và thế giới mà các rào cản kỹ thuật trong thương mại bắt buộc phải thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc các thông lệ quốc tế khác.

Từ nay đến khi dự án kết thúc, Chi cục sẽ không ngừng phối hợp cùng SMEDEC 2 tiếp tục hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để hình thành được đội ngũ cán bộ quản lý của doanh nghiệp có khả năng duy trì và cải tiến liên tục trong quá trình áp dụng các hệ thống quản lý, các công cụ cải tiến tiên tiến vào hoạt động tác nghiệp, quản lý hàng ngày của doanh nghiệp nhằm góp phần tích cực nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; giảm chi phí cho doanh nghiệp và cộng đồng; nâng cao năng lực cạnh tranh, hình ảnh uy tín của doanh nghiệp trên thương trường ./.


Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn