Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị phục vụ hội trường Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng”
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị phục vụ hội  trường Chi cục Tiêu chuẩn Đo  lường Chất  lượng”
Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn