Hướng dẫn triển khai Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Triển khai quyết định số 46/2017/QĐ-TTg  ngày 24/11/2017 về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

Thực hiện Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg  ngày 24/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

Ngày 10/01/2018, Văn phòng TBT Việt Nam ban hành văn bản số 03/TBT-HCTH về việc triển khai quyết định số 46/2017/QĐ-TTg  ngày 24/11/2017 gửi Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến hoạt động triển khai hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, chậm nhất vào tháng 12/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ ban hành các Văn bản pháp quy thay thế Quyết định số 09/2006/QĐ-BKHCN và Thông tư số 15/2012/TT-BKHCN để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ TBT phù hợp với quy định mới.

Tuy nhiên, để triển khai kịp thời công tác TBT trong năm 2018, tại địa phương cần tập trung vào những nhiệm vụ sau:

1. Các đơn vị chủ động chọn lọc các thông báo của WTO trên trang Eping (http://www.epingalert.org/er) theo phạm vi quản lý hoặc có sự quan tâm; truyền tải thông tin cho các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan để nắm bắt về các thông báo thông qua các bản tin, trang tin điện tử (nếu có) hoặc theo hình thức công văn đối với các tin cảnh báo do Văn phòng TBT Việt Nam gửi.

2. Chủ động tham vấn với các cơ quan có liên quan, tìm hiểu nhu cầu của doanh nghiệp và cung cấp các thông tin cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các biện pháp kỹ thuật (tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình đánh giá sự phù hợp) nhằm đáp ứng nhu yêu cầu của thị trường trong nước và/hoặc nước ngoài.

3.  Cổng thông tin quốc gia về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Cổng thông tin TBT Việt Nam – tbt.gov.vn) với vai trò “một cửa”, tập trung các thông tin liên quan đến hàng rào kỹ thuật ở trong nước và nước ngoài để đáp ứng cam kết về minh bạch hóa trong Hiệp định TBT/WTO và các FTA thế hệ mới. Các cơ quan có liên quan đến hoạt động TBT sẽ có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng TBT Việt Nam cung cấp đầy đủ thông tin, đảm bảo thực hiện đúng các nghĩa vụ đã cam kết. Do vậy, đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng và/hoặc hoàn thiện các trang tin, các cơ sở dữ liệu về TBT của đơn vị để chủ động cập nhật, cung cấp, xử lý thông tin về TBT khi có yêu cầu nhằm đáp ứng việc vận hành Cổng thông tin TBT Việt Nam.

4. Đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác TBT nắm vững các kiến thức về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng để nâng cao năng lực nhằm đảm bảo hoạt động tư vấn về TBT được kịp thời và sát thực tế hơn; tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn cho các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp có liên quan về các biện pháp TBT của nước ngoài và các thông tin TBT khác, giúp các tổ chức đó nhận thức về các cơ hội, thách thức của TBT ở trong nước và nước ngoài.

Nguyễn Quốc Thế Hiển – Chi cục TC-ĐL-CL
Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn