Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Toàn văn kế hoạch
Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn