Kế hoạch tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm các chức danh Trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch tổ chức đánh giá Chương trình hành động của các cá nhân trước khi xem xét bổ nhiệm các chức danh trưởng, phó phòng Chi cục, nội dung cụ thể như sau :
Kế hoạch số 286/KH-CTĐC
Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND
Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn