Triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 tại Ninh Thuận
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 237/VPUB-KTTH ngày 27/01/2023 về việc phối hợp triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023. Trên cơ sở đề xuất của Sở, ban  ngành và các đơn vị có liên quan, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) đã tổ chức đoàn vận động tại 11 doanh nghiệp để khảo sát điều kiện tham gia và hướng dẫn các thủ tục đăng ký, kết quả đã có 09 doanh nghiệp nộp đơn đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023. 

Buổi làm việc của Chi cục TCĐLCL tại 1 doanh nghiệp

Nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp lập hồ sơ báo cáo đúng theo yêu cầu của 7 tiêu chí đánh giá Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG), ngày 28/4/2023 Chi cục đã tổ chức lớp tập huấn về xây dựng hồ sơ cho đại diện của 09 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đăng ký tham gia GTCLQG năm 2023.

Nội dung tập huấn tập trung giới thiệu về các mô hình Giải thưởng Chất lượng trên thế giới, GTCLQG của Việt Nam và Giải thưởng Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương; Các tiêu chí của GTCLQG; Hướng dẫn xây dựng báo cáo tham dự GTCLQG. Thông qua buổi tập huấn, đại diện các doanh nghiệp được tiếp cận 7 tiêu chí đánh giá cũng như cách xây dựng hồ sơ của doanh nghiệp khi tham dự GTCLQG năm 2023.

Trong thời gian sắp tới, Chi cục sẽ tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng năm 2023 của Tỉnh Ninh Thuận, đồng thời sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các doanh nghiệp xây dựng hồ sơ tham dự Giải thưởng; tiếp nhận hồ sơ; đánh giá hồ sơ và khảo sát, đánh giá tại chỗ với doanh nghiệp trước khi đề nghị Hội đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia xem xét, đánh giá.

GTCLQG là hoạt động lớn trong phong trào năng suất chất lượng và được tổ chức hàng năm cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. Đây là giải thưởng duy nhất do Thủ tướng Chính phủ tặng nhằm tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa đóng góp lớn cho việc nâng cao nền văn hóa chất lượng của mình. GTCLQG được thực hiện theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và thuộc hệ thống GTCL Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương của Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương.

Việc tham gia Giải thưởng giúp các tổ chức, doanh nghiệp nhìn lại và đánh giá toàn diện hệ thống hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình, từ đó cải tiến chất lượng, khẳng định uy tín, thương hiệu, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Năm 2022, Ninh Thuận có 03 cơ sở được đề nghị Hội đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận (huyện Thuận Bắc),  Công ty Cổ phần Nắng và Gió (huyện Ninh Sơn) và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận (thành phố PR-TC).

Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn