Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
Quyết định của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
Toàn văn Quyết định
Phụ lục kèm theo
Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn