Mời viết bài tập san chuyên đề “Năng suất chất lượng”
Thực hiện nội dung Kế hoạch  665/KH-UBND ngày 21/02/2022 của Chủ tịch Ủy  ban nhân dân tỉnh về việc  Triển khai Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận sẽ xuất bản tập san chuyên đề “Năng suất Chất lượng” nhằm để tuyên truyền, giới thiệu về Chương trình quốc gia, chính sách của tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; phổ biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm cải tiến năng suất, đổi mới sáng tạo và áp dụng phương pháp quản trị doanh nghiệp phù hợp với những thay đổi trong bối cảnh cách mạng 4.0, triển khai các giải pháp đồng bộ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Việc đẩy mạnh thông tin truyền thông về năng suất chất lượng sẽ góp phần giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về vai trò của việc nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng diễn ra gay gắt.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trân trọng kính mời Đại diện các Sở, Ban, Ngành và Doanh nghiệp tham gia viết bài cho Tập san để cùng góp sức tuyên truyền hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá tại tỉnh nhà.

(Thể lệ viết và gửi bài kèm theo)

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm cộng tác của Quý vị.

(Thông báo và thể lệ tại đây)

Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn