Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý 4/2022 và năm 2022
Quyết định của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý 4/2022 và năm 2022
Toàn văn Quyết định
Phụ lục kèm theo
Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn