Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2022
 
Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-CTĐC ngày 09/5/2022 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn