Công khai tài chính và mua sắm công
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận công khai tài chính và mua sắm công
Thực hiện văn bản số 1782/STC-TTr ngày 19/6/2020 của Sở Tài chính V/v cung cấp văn bản, đường link văn bản phục vụ đánh giá công tác phòng chống tham nhũng.
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện công khai tài chính và mua sắm công.       File đính kèm.
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn