Công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 (đợt 1)
Quyết định số 05/QĐ-CTĐC ngày 11/01/2021
Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 (đợt 1)

Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn