Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 - đợt 2
Quyết định số 178/QĐ-CTĐC ngày 29/9/2021
Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 - đợt 2
Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn