Quy chế chi tiêu nội bộ của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận
Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ  của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận
Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn