Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ hội trường của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Tờ trình phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ hội trường của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn