Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ hội trường Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ hội trường Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn